д-р Иван Владимиров

д-р Иван Владимиров

Изглежда странно, че председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране беше освободен толкова лесно и толкова бързо. Не може да е толкова лесно, ако комисията е неазвисим от правителството регулаторен орган, както и не може да е толкова бързо, при условие, че е натоварена с ключови за всяка икономика регулации – тези с пазара на енергийни носители. Освен, ако от комисията нищо не е зависело и тя е била не регулиращ, а регулиран орган.

Ако второто е вярно, то става обяснимо защо г-н Семерджиев си мълчи - защото той не се чувствува виновен. Дори напротив, той може би се чувствува щастлив човек, защото е имал възможност за определено време да заема длъжност, която не поражда отговорности, но носи по всяка вероятност прилични доходи и авторитетна обществена позиция.

Политическата класа на САЩ показа за пореден път високо ниво. Фискалният възел започна да се разплита. Как и кога финансовите проблеми на държавата с най-голяма иконимика в света ще намерят цялостно решение предстои да видим. Важното е, че демократи и републиканци намериха мостове помежду си и направиха първата важна стъпка към национално отговорен компромис относно регулативната роля на държавата.

В цялата гама от дискусии, анализи, очаквания и т.н. има три неща, които правят впечатление. Първото е, че за първи път от 20 години републиканците гласуват за увеличаване на данъците. Второто е, че в центъра на аргументацията и на двете партии се оказаха интересите на средната класа. Третото е, че според президента Обама, голяма част от акумулираните средства трябва да се насочат за образование и професионална квалификация.

Страница 3 от 3
Copyright © 2019 Граждански форум. Всички права запазени.
Created by Optimall Solutions