Начало

Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а напротив, тяхното обществено битие определя тяхното съзнание. — Карл Маркс, из “Към критика на политическата икономия”, 1859

 

Знам, че мнозина от самоопределилите се като „демократи“ в България подлагат на съмнение верността на казаното от Маркс. Без аргументи, основно поради неясното и за самите тях, но идващо им отвътре, „против“. Знам още, че няма и „да им мине“, тъкмо поради верността на казаното от Маркс. Битието е присъда, която трудно можем да избегнем. То започва от биологичната генетика, от географската ширина, където сме се родили и живеем, от общността и семейството, в което растем и формираме нашата „социална  генетика“ и завършва със съзнанието, което често кара едни хора да се възприемат като безгрешни, като родени с мисия да управляват обществените дела. Хора, за които може да се допусне, че не общуват пълноценно с личния си лекар. В други случаи завършва със съзнание, което кара някои хора да се изключват от обществото и за щастие, в масовия случай завършва със съзнанието на по-голямата група човешки същества, което ориентира поведението им към градивно общуване с другите хора. Трудно ще разберем голяма част от американците, защо не вярват, че може да има едновременно безплатно и добро здравеопазване. Както лесно ще разберем голяма част от българите, когато не вярват, че платеното здравеопазване  гарантира качествено здравеопазване. Мнението и на  едните, и на другите е продукт на собственото им битие.

“Джелем , джелем , лунгоне дроменса,

Маладилем бахтале роменса”.

Вярно е. Пътувайки по дългите пътища можеш да срешнеш всякакви хора. В това число щастливи цигани. Успяли, доволни от съдбата си. Затова не бива да се говори изобщо за цигани. По-правилно е да се говори за различни съдби, предизвикани от различни обстоятелства – било обективни, било субективни, било двете заедно. Затова обаче е нужно да си извървял много пътища, да си преплувал много морета, да си обръщал много пъти главата си, за да не видиш страданията, за да може, както е в известната песен на Боб Дилън, да чуеш отговора, носен от вятъра. Или да го усетиш в музиката на Ибро Лолов. Да разбереш точно каква е заплахата от бежанската вълна към Европа.

Преди години, за строителство на голям обект в държава от района на централна Африка, някогашното обединение „Техноекспортстрой“ изпраща строители. Голяма част от тях никога не са излизали извън България. Когато слизат на летището и виждат черни хора, един от тях пита ръководителя на групата: „Това ли са им циганите?“. Ръководителят обяснява, че това е местното население. Удивлението на нашия човек завършва с обясняващо ситуацията възклицание: „Господи, а колко ли са им черни циганите!“ Простичко и лесно е: ако е циганин, то трябва да е по-черен от местното население.

Както става, обаче, почти винаги простичките и лесните обяснения и решения, далеч не са верните, а още по-малко - правилните.

„Аз обичам да си плащам данъците. С това си купувам цивилизация.“

Д-р Оливер Холмс

 

Споровете относно ратифицираната от Народното събрание дългова рамка от 8 милиарда евро, затихват. Бавно, но сигурно. Почти както всичко в България, което в началото е изглеждало като свършекът на света, а след това се оказало нещо нормално за нашата политическа действителност. Както всяко нещо, което е говорено заради самото говорене и е затлачено с думи без практически смисъл.

Дългът на една държава сам по себе си не е проблем. САЩ са затънали в дългове, но икономиката расте, доларът – също. Великобритания се измъкна от финансовата криза чрез монетарна експанзия, сваляйки лихвените проценти фактически до отрицателни нива / 0% лихва означава отрицателна лихва при първия полъх на инфлацията/. Затова е правилно да кажем, че дългът на една държава е проблем единствено когато и доколкото този дълг дава сигнали за безизходица.

Сигнал за  безизходица има, когато правителствата не са в състояние да осигуряват растеж на икономиката, стабилни финанси, сигурност, както  и да решават други важни за обществото задачи. В случаи с дълг, които е необходим на правителството да се издържа, за да управлява, да плаща заплати, пенсии и други свързани с управлението сметки, сигналът за лошо управление, за безизходица е налице.

Какъв е нашия случай?

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек

от урва на урва и от век на век!

Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка“

 

Всъщност този „ден бурен“ не е един ден, а  включва дните от 21 до 26 август. Славата на битката е израз на небивалия героизъм на българските дружини, практически решили изхода на войната.

Във връзка с обявената от младежката организация на АБВ - Перник дискусия по повод Националния празник 3-ти март, считам, че посочената основна тема е интересна.

Проблемът за справедливостта е бил между главните мотивиращи за борба срещу чуждото владичество фактори. Проблемът за справедливостта, обаче и сега е основен, и то не само за българското общество. Той е световен проблем. Бързото развитие на технологиите води до концентрация на високотехнологичните производства в ограничен кръг държави в Европа, САЩ и някои страни в Азия. Създадения технологичен монопол нанася сериозни поражения и диспропорции в глобализирания пазар. От една страна има дискриминираща размяна, а от друга – дискриминиращо разделение на труда. Високотехнологичните държави, подкрепени от банките, влизат на световните пазари като монополни регулатори на търсенето и предлагането и превръщат редица държави в донори на суровини или в производители на ишлеме. От друга страна други държави с ниско технологичен реален сектор на икономиката се изтласкват в сферата на услугите. Глобалното усещане за икономическа несправедливост често се съпътства с чувство за безизходица било в национален, било в личен план.

На свое заседание, състояло се на 23.02.2015, ръководството на младежката организация на АБВ – Перник, реши дискусията по повод Националния празник да се проведе на 28.02.2015 г., събота от 16:00 в клуба на АБВ – Перник, ул. „Радомир“ 1, ет. 3, стая № 5. Основна тема на дискусията е целите на национално-освободителното движение и ролята на сегашното поколение за изграждането на развита и благоденстваща България. Очаква се участниците в дискусията да посочат важните моменти в борбата на българския народ за национално освобождение, етапите в развитието на България след освобождението, да очертаят главните проблеми на сегашното българско общество и държава и посочат консенсусни политически решения на тези проблеми.

Ръководството на младежката организация кани всички симпатизанти на АБВ за активно участие.

Във връзка с организирането на дискусия за съвременните измерения на патриотизма и ролята на младите хора за икономическо и социално развитие на България, считам че би било добре да се засегне и темата за справедливостта. Младите хора са изключително чувствителни към проявите на несправедливост във всички сфери на обществения живот. Имам предвид справедливостта, свързана както със спазване на законите от всички, така и справедливостта, свързана със създаването на закони, справедливи за всички. Това до голяма степен ще даде самочувствие на младия човек и вяра, че има равни възможности за реализация в България и че всичко до голяма степен зависи от него. За българите Трети март е велика дата и вдъхновяващ повод за патриотизъм, затова каня активисти, приятели, всички,  които имат желание да споделят свои виждания, да присъстват на дискусията. 

Във връзка с честването на Трети март, младежката организация на Алтернатива за българско възраждане /АБВ/ - Перник, предвижда поредица от мероприятия, посветени на славната дата. В тази връзка, на 3 февруари 2015 година ръководството на организацията проведе заседание, на което се реши да се организира специална дискусия по проблемите на патриотизма и съвременните измерения на националното самочувствие. Идеята е, още от този месец да се започне открит диалог в социалната мрежа по въпросите, свързани с икономическото развитие на България в съответствие с върховите достижения на технологиите в различните сфери на стопанска дейност, с възможностите за успешна професионална реализация на младите хора, с правилното и навременно професионално ориентиране. Целта е заветът на дейците за национално освобождение за една свободна и просперираща България да намери своята реализация в съвременните условия и да бъде източник за патриотизъм и национална гордост.

Дискусията ще завърши с кръгла маса за свободна обмяна на мнения.

 

Георги Георгиев,

Ръководител на младежката организация на АБВ, Перник

ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ ИМА ТАКОВА УСТРОЙСТВО В САМОЛЕТИТЕ. ЗАДАВАШ МУ ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТА И МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С НЕЩО ПО-ДРУГО.

ИМАМ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ЗА НАС, БЪЛГАРИТЕ АВТОПИЛОТА Е НЕЩО КАТО ЗАМЕСТНИК НА ЛИПСВАЩОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО. ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ, 45 ГОДИНИ ЛЕТЯХМЕ НА АВТОПИЛОТ И СЛЕД КАТО НИ ПРИЗЕМИХА ПРИНУДИТЕЛНО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СМЕ 45 ГОДИНИ НАЗАД И ОЩЕ ТОЛКОВА ВСТРАНИ. РАЗБИРА СЕ, ОБВИНИХМЕ СЪВЕТСКИЯ МОДЕЛ АВТОПИЛОТ. ОТ 24 ГОДИНИ ПАК ЛЕТИМ, ПАРАМЕТРИТЕ СА ЯСНИ: ВАЛУТЕН БОРД, НАТО, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРОВЕРЕНА РАБОТА, НЯМА ГРЕШКА. И КАКВО?...НИКАКЪВ ЛЪЧ НАДЕЖДА. НИКАКЪВ ЛЪЧ СВЕТЛИНА. ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРИЗЕМЯВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПАК НЕ СМЕ ТАМ КЪДЕТО ИСКАМЕ ДА СТИГНЕМ. ДОБРЕ, ЧЕ ПОНЕ ПОКОЛЕНИЯТА СЕ СМЕНЯТ ИНАЧЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ САМОЛЕТА МАЙ СИ СТОИ НА ПИСТАТА И ДАЖЕ МАЛКО ВСТРАНИ ОТ НЕЯ, ЩЕШЕ ДА Е ПЪЛНО.

Страница 1 от 4
Copyright © 2017 Граждански форум. Всички права запазени.
Created by Optimall Solutions